پێشکەشکردنی توێژینەوەی فێرخوازانی هەردوو بەشی نێتۆرک و پرگرامین دەوامی ئێواران بە هیوای سەرکەوتنی زیاتر
  2019-04-25       1758
پێشکەشکردنی توێژینەوەی فێرخوازانی هەردوو بەشی نێتۆرک و پرگرامین دەوامی ئێواران بە هیوای سەرکەوتنی زیاتر

وێنەی زیاتر

Copyright © 2018, Baban Institute Powered by Kurdsoft